"

Sokolské hodnoty nabývají nového významu pro celou českou společnost

24. 10. 2019 , aktualizace: 31. 10. 2019 Sdílej na SrdceMoravy

Sokolské hodnoty nabývají nového významu pro celou českou společnost

Jak může fyzicky zdatný jedinec prospět společnosti jako celku a proč je tak důležité vštípit principy Fair play našim dětem? A jak je to dnes vlastně se sportem? To zjistíte v rozhovoru se starostou Sokola Brno I panem Ing. Martinem Vlkem.

Martine, Nazdar! Pořád platí tento sokolský pozdrav nebo je to již minulostí? A co vlastně Sokol pozdravem „Nazdar!“ vyjadřuje?

Nazdar Romane! Ano, tento pozdrav stále platí. Pozdrav lze vyložit mnoha způsoby – já jej vnímám jako „Ať se dílo daří“! Nemám však rád, když někteří sokolové pozdrav u mladší generace vynucují, protože tím jeho užívání degradují. Na jeho smysl a hloubku by si právě mladí sokolové měli přijít přirozeně. Věřím, že s obrozením sokolství se používání sokolských pozdravů zvýší.

Mluvíš o sokolském obrození – jsou tedy sokolské hodnoty jako fyzická i psychická zdatnost, zdraví, sebevědomí, věrnost, odvaha a vlastenectví, aktuálními hodnotami i dnes?

Samozřejmě. Ale po dlouhém období, po které byl Sokol zakázán, se sokolství a jeho hodnoty teprve probouzejí znovu k životu.

Martine, lze sportem a tréninkem získat i disciplínu?

Disciplínu lze získat určitě tréninkem… nejen ve sportu.

Je třeba děti vychovávat k aktivitě, protože jen zdatný člověk, který je schopen postarat se sám o sebe, může pomáhat ostatním.

Osobně jsem přesvědčený, že cesta k vybudování kvalitní a spokojené společnosti v České republice není o správné volbě politické strany, nýbrž o správné výchově dětí a mládeže v duchu fair play – to vždy bylo a je i dnes prioritou SOKOLA.

Jaký je tedy rozdíl mezi zdravě získanou disciplínou a drilem?

Disciplínou i drilem se dá dosáhnout velkých úspěchů v jakémkoli odvětví. Ale dril s sebou většinou nese také výrazné poškození osobnosti, a to je velmi špatné.

A Tvůj názor na dnešní vrcholový sport? Ty sám, jako bývalý vrcholový gymnasta, jsi zažil mnohá odříkání a těžkou dřinu sportovce, který se chce věnovat sportu na vrcholové úrovni. Doporučil bys dnešním rodičům, aby své děti vedli k vrcholovému sportu nebo aby je vedli „pouze“ k příjemné formě pohybu?

Zde je jednoduchá odpověď: Děti, které mají chuť tuto dřinu podstoupit a přináší jim to radost, nechť jsou vedeny k vrcholovému sportu. Například ve sportovní gymnastice – i ti největší talenti, pokud nemají chuť obětovat maximum, tak nemají šanci dosáhnout úspěchu. Respektive mají jen v případě nasazení drilu, což není dobře.

Martin Vlk Sokol Brno I

Sokol od svého počátku, stejně jako jeho zakladatelé, za které jsou považováni Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, si klade za cíl fyzický a morální růst českého národa. Ideál tělesné a duchovní krásy a dokonalosti je také důležitým prvkem novodobé olympijské myšlenky. Je tomu tedy tak, že v rámci sokolské myšlenky nejde jen o pohyb, případně vrcholový sport, ale vždy tedy šlo a jde o snoubení zdravého pohybu a myšlení?

Řekl jsi to naprosto přesně. A pokud trenér pomůže ze svého svěřence vychovat slušného člověka, pak by to mělo být považováno za úspěch, a to nehledě na jeho sportovní výsledky. Na tom trvám přesto, že působím jako reprezentační trenér sportovní gymnastiky mužů pro Českou republiku.

Vaše organizace otevřela v roce 2017 také nové prostory pro cvičení dětí? Jak se vám daří motivovat rodiče, aby s dětmi do nových prostor přišli?

Zájem o nové prostory na cvičení s dětmi jen dokazuje, že sokolství stále táhne a všestrannost v dnešní době nabývá opět na významu. Osobně jsem rád, že se nám ve spolupráci s městem a krajem podařilo vytvořit prostory právě pro všestranné sportování dětí. Po obnovení Sokola totiž převažovaly především specializované sportovní oddíly, kde se ne vždy dařilo ukrotit ambiciózní trenéry, aby na děti nevyvíjeli přílišný velký tlak, tedy dril.

Dětské centrum Sokol Brno I

Dnes, v době internetu, tabletů a chytrých telefonů, je stále důležitější, aby se lidé hýbali. Především děti stále více času tráví právě na technických vymoženostech dnešní doby a stále méně času tráví pohybem a v přírodě. Jakým způsobem chcete jít lidem, zvláště pak mladé generaci v Sokole Brno I, naproti?

Dnešní trend si v Sokolu uvědomujeme – sami máme děti, sami jsme více či méně on-line. Pro moderní obec Sokolskou – opřenou o své tradiční hodnoty – je důležité, jakým způsobem a kde bude se širokou veřejností a zejména s dětmi komunikovat.

Martine, závěrem… Co bys našim čtenářům doporučil v rámci rozvoje ideálu své tělesné a duchovní krásy a dokonalosti?

Přijít na SOKOL BRNO I.

Děkuji Ti za rozhovor.


Jinde na SrdceMoravy